Regulamin Willi Grand Krzesanica


1. Pokoje w Willi Grand Krzesanica wynajmowane są na doby.

2. Zameldowanie w obiekcie jest od godziny 15:00 do godziny 22:00, w szczególnych wypadkach do
godziny 24:00 po uzgodnieniu telefonicznym, zaś wymeldowanie do godziny 11:00 w dniu wyjazdu

3. Gość może zmienić okres pobytu po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami

4. Gość zobowiązany jest do opuszczenia pokoju do godziny 11:00 w dniu zakończenia pobytu, w
przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za kolejną dobę pobytu

5. Właściciel Willi Grand Krzesanica nie wyrazi zgody na zmianę terminu pobytu w sytuacji braku takich możliwości

6. Obiekt Willa Grand Krzesanica świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania zgodnie ze swoją
kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń uprzejmie prosimy o niezwłoczny
kontakt z właścicielem, aby mógł skutecznie reagować

7. Obowiązkiem Willi Grand Krzesanica jest zapewnienie gościowi niczym nie skrępowanego
wypoczynku, bezpieczeństwa pobytu, obsługi informacyjnej dotyczącej miejsca zakwaterowania,
utrzymanie tajemnicy o przebywających gościach

8. W przypadku wystąpienia usterek sprzętu będącego na wyposażeniu pokoju, obowiązkiem Willi
Grand Krzesanica będzie w miarę możliwości jak najszybsze usunięcia powstałych niedogodności, w
skrajnych przypadkach zamiana pokoju na inny, jeśli takowy będzie wolny

9. Obowiązkiem gościa jest poinformowanie właściciela o powstałych uszkodzeniach w pokojau oraz
uregulowanie należności rekompensującej straty w sytuacji powstałej z winy gościa

10. Obiekt Willa Grand Krzesanica nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu
albo innego pojazdu należącego do gościa

11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób

12. Gość jest zobowiązany do zachowania, które w żaden sposób nie będzie zakłócać pobytu innych
gości w Willi Grand Krzesanica, a zatem gość będzie się stosował do godzin ciszy nocnej 22:00 do
6:00, oraz będzie korzystał z urządzeń udostępnionych w obiekcie ( czajnik, mikrofalówka, kuchenka
indukcyjna itp.) zgodnie z ich przeznaczeniem

13. Gość jest odpowiedzialny za zamykanie drzwi pokoju po jego opuszczeniu, a także w przypadku
zagubienia klucza od pokoju

14. Obiekt Willa Grand Krzesanica dopuszcza możliwość przebywania osób trzecich nie będących
gośćmi w godzinach 8-22 po wcześniejszym poinformowaniu wynajmującego

15. W Willi Grand Krzesanica nie dopuszcza się zwierząt, chyba że właściciel wyrazi zgodę

16. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 do 6:00

17. Mając na uwadze bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nie dopuszcza się korzystania w pokojach z
grzałek elektrycznych, piecyków elektrycznych, oraz innych podobnych urządzeń nie będących na
wyposażeniu pokoju, chyba że wynajmujący wyrazi na to zgodę

18. Obiekt Willa Grand Krzesanica może nie wyrazić zgody na pobyt gościa, który wcześniej znacząco
naruszał regulamin Willi

19. Każda rzecz, która zostanie pozostawiona w pokoju przez wyjeżdżającego gościa zostanie odesłana
na adres wskazany przez gościa. W innych przypadkach obiekt będzie przetrzymywał owe rzeczy
przez okres miesiąca

20. W Willi Grand Krzesanica nie dopuszcza się palenia papierosów poza miejscami do tego
przeznaczonymi

21. W Willi Grand Krzesanica nie dopuszcza się palenia kadzidełek oraz świec

22. Obiekt pobiera opłatę miejscową 2zł za każdy dzień pobytu

23. Parking Willi Grand Krzesanica jest bezpłatny